← return to lyrics

Tá Sé ‘na Lá


Recordings


Lyrics

‘S tá sé n’lá a mhíle grá
‘S tá sé n’lá dhúinn theacht le chéile
‘S tá sé n’lá a mhíle grá
An uile dhuin’ ar fud na cruinne

It is the day, my love
The day for understanding
It is the day, my love
All the people of the Earth

Mná is leanaí an tSomáil
Ar fán le hocras ar na bóithr’
Anseo tá flúirse bia ar fáil
Is mithid suaimhneas roinnt le chéile?

In Somalia women and children
Wander the roads starving
Here we have plenty
Shouldn’t we share?

Briseadh croí is sileadh fol’
Sa tír bheag seo ó bhail’ go baile
Ar mhaithe lena nDéithe féin
Narbh aoibhinn suaimhneas measc a chéile?

Heartbreak and bloodshed
In our small country
In the name of their gods
Wouldn’t peace be a fine thing?

Tá’n flamenco is sa Spáinn
‘S fidiléirí binn sa tSualainn
Sean nós thiat in Indreabhán
Tá saibhreas cultúr againn uile

In Spain they dance flamenco
Sweet fiddlers in Sweden
Old-style singing in Indreabhán
We share rich culture

Saibhreas croí ‘s saibhreas teanga
Saibhreas ceoil ‘s saibhreas damhsa
Nuair a fhásann saibhreas grá dá chéil
Ansin beidh saibhreas spioradálta

Richness of heart, richness of language
Richness of music, richness of dance
When we grow in respect for each other
We will have spirit richness

Roinnimidne teas na gréine
‘S gile draíochtúil na gealaí
Leoithne aoibhinn mín na gaoithe
‘S ionann sin i spiorad na cruinne

We share the heat of the sun
The magic of the moon
The sweet breeze of the wind
Equal in the spirit of the Universe