← return to lyrics

Raking And Roguing


Recordings


Lyrics

Dá bhfaighinnse scilling le díol
Is canna maith dí le hól
Ó diabhal braon d’uisce na díge
‘Rachadh lem’ chroí go deo

If I had a schilling to spend
And a good can of draught to drink
Oh not a drop of ditch water
Would I ever take again

Is ó boro braindí braindí
‘S ó boro braindí ó
‘S ó boro braindí braindí
‘S ragairne ó oíche go ló

And it’s oh boro brandy brandy
It’s oh boro brandy oh
And it’s oh boro brandy brandy
And raking from morning ’til night

Dob ait liom coinneal is píopa
Dob ait liom píopaire ceoil
Dob ait liom cuideacht’ im thimpeall
Is ragairne ó oíche go ló

I long for a candle and pipe
I long for a musical pipe
I long for company around me
And raking from morning to night

Ólaim sláinte ár saoithe
Is sláinte ár ndaoine cóir
Is sláinte gach preabaire groí
A chaithfeadh le hintinn coróin

I drink the health of our nobility
And the health of all good people
And the health of every fine fellow
Who would spend a crown heartily

__________

Éirigh, a Shinéid, cuir sios a’ scillid
Is déan a shuipéar do Sheán Mhac Aoidh
Ní éirim, ars’ Sinéad, ta’ poll ins an scillid
Is ligfeadh sé suipéar an duine bocht fríd

Rise up, Sinéad, put on the skillet
And make supper for John McHugh
“I will not,” says Sinéad, “There’s a hole in the skillet
Which would let the poor man’s dinner through”

Ó an radaire gan mhúineadh, gan mhúineadh
Ó an radaire Seán Mhac Aoidh
Ó an radaire gan mhúineadh, gan mhúineadh
Ó an radaire Seán Mhac Aoidh

Oh the unmannerly, unmannerly rogue
Oh the rogue, John McHugh
Oh the unmannerly, unmannerly rogue
Oh the rogue, John McHugh

Éirigh, a Clódagh, cuir ort do chlóca
Téigh go tórraimh an fhir a fuair bás
Ní éirim, ars’ Clódagh, tá poll i mo chlóca
Ó fanfaidh mé anseo ag an fhear atá slán

Rise up, Clódagh, put on your cloak
And go to the funeral of the man who died
“I will not,” says Clodagh, “There’s a hole in my cloak
And here I’ll stay with the one who’s alive”

Ó an radaire gan mhúineadh, gan mhúineadh
Ó an radaire Seán Mhac Aoidh
Ó an radaire gan mhúineadh, gan mhúineadh
Ó an radaire Seán Mhac Aoidh

Oh the unmannerly, unmannerly rogue
Oh the rogue, John McHugh
Oh the unmannerly, unmannerly rogue
Oh the rogue, John McHugh