← return to lyrics

Óró Mo Bháidín


Recordings


Lyrics

Óró mo bháidín
Ag snámh ar a’gcuan
Óró mo bháidín
Faighimis na máidí
Agus téimis chun siuil
Óró mo bháidín
Óró mo churaichín ó
Óró mo bháidín

Oh my little boat
As she glides in the bay
Oh my little boat
Let’s get the sticks
And we’ll row on
Oh my little boat
Oh my little curragh
Oh my little boat

Crochfaidh mé seolta
Is rachaidh mé siar
Óró mo bháidín
‘S go hOíche Fhéil’ Eoin
Ní thiocfaidh mé aniar
Óró mo bháidín
Óró mo churaichín ó
Óró mo bháidín

I will raise the sails
And I will go west
Oh my little boat
And until St. John’s night
I will not return
Oh my little boat
Oh my little curragh
Oh my little boat

Óró mo bháidín
Ag snámh ar a’gcuan
Óró mo bháidín
Faighimis na máidí
Agus téimis chun siúil
Óró mo bháidín
Óró mo churaichín ó
Óró mo bháidín

I will raise the sails
As she glides in the bay
Oh my little boat
Let’s get the sticks
And we’ll row on
Oh my little boat
Oh my little curragh
Oh my little boat

Óró mo churaichín ó
Óró mo bháidín

Oh my little curragh
Oh my little boat