← return to lyrics

An Seanduine Dóite


Recordings


Cathie's Notes

From the singing of Bridget Fitzgerald.

Lyrics

Chuir mé mo sheanduine
Isteach ins an choirnéal
A dhíol bhainne ramhair
Is a dh’ithe aráin eornan
Dá gcuirfeadh sé a cheann amach
Bhainfinn an tsrón de
Agus d’fhuígfinn an chuid eile
Ag na cailíní óga

I sent my old man
Into his corner by the fire
With sour milk
And brown bread
If he sticks his head out
I’ll take the nose off him
And give the rest of him
To the young women

Óró, ‘sheanduine, ‘sheanduine dóite
Is óró, ‘sheanduine is mairg a phós thú
Óró, ‘sheanduine, ‘sheanduine dóite
Luigh ar do leaba is codail do dhóthain

Oro, old man, burnt old man
I wish I had never married you
Oro, old man, burnt old man
Lay on your bed and sleep plenty

Chuir mé’ mo sheanduine
Go Síos Baile an Róba
Cleite ina hata
Agus búclaí ar a bhróga
Bhí triúir á mhealladh
Is ceathrar á phógadh
Chuala mé i nGaillimh
Gur imigh sé leotha

I sent my old man
To Ballin Robe
With a feather in his hat
And buckles on his shoes
I heard that three were hugging him
And four were kissing him
I heard in Galway
That he left with them

Dá bhfaigheadh mo sheanduine
Gach ni mar ba chóir dó
Greamanna ime
Agus greamanna feola
Íochtar na cuinneoige
Is prátaí rósta
Bhainfeadh sí gliogar
As cailíní óga

If my old man
Got everything he deserves
Bites of butter
And bites of meat
The bottom of the churn
And roast potatoes
He would rattle
The young women

Dá bhíodh ‘fhios mo sheanduine
Ó, Mar a bhímse
Ag ól is ag imirt
Le hógfhir na tíre
Le héiri na gealaí
Go mbrisfeadh sé a phiopa
Agus bhuailfeadh sé faic
Le na bholg ins an ghríosadh

If my old man knew
How I carry on
Drinking and playing
With the young men of the country
By the rising of the moon
He would break his pipe
And whack its bottom
On the hob

(Curfá 2x) (Chorus 2x)